Konaklama tesislerine 'Güvenli Turizm Sertifika' zorunluluğu

Konaklama tesislerine 'Güvenli Turizm Sertifika' zorunluluğu

Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda sonrasında konaklama tesislerine ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisinin aldığı karar şu şekilde, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir”

 

“Bu kapsamda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesi yayınlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelgeye İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 10507 sayılı Genelgesiyle Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir. Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 10507 sayılı Genelgesi ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgenin

G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısmında değişiklik olmuştur.

Bu hususta 06/07/2020 tarih ve 2020/44 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının ilgili maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"G) GÜVENLİ TURİZM SERTiFiKASI

COViD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur. Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 'Güvenli Turizm Sertifikası' olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01.01.2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikalarını almaları gerekmektedir”

 

“'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID-19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. " Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alman kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu Suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına”

Abone Ol :

Yorumlar